Powrót

Jak wypełnić polecenie przelewu?

Polecenie przelewu wypełnia się na specjalnym formularzu pismem maszynowym lub odręcznie dużymi, drukowanymi literami, każda w osobnej kratce.

Zobaczcie jak powinno wyglądać prawidłowo wypełnione polecenie przelewu.

Zadanie:

Wypełnij polecenie przelewu bankowego:

Wysyłasz przelew, aby opłacić rachunek za telefon nr 264-03-33, za miesiąc listopad 2004 r. 

Odbiorca: Telekomunikacja Polska S.A.  O/Katowice

Nr rachunku odbiorcy: 66-2001-2347-6500-0000-2001-5005

Kwota: 86,25 zł.

Numer konta zleceniodawcy wymyślcie sami, pamiętajcie o wpisaniu odpowiedniej liczby cyfr w numerze konta.

Zleceniodawcą jest Anna Kowalska, zamieszkała: 42-400 Zawiercie, ul. Sowia 5/26 .

Przy wypełnianiu polecenia przelewu należy zwrócić uwagę na staranne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk, w szczególności na prawidłowe wpisanie nr konta na które musi zostać przelana właściwa kwota.

Jak wypełnić przekaz wpłaty gotówkowej?

Wpłaty gotówkowej możemy dokonać wypełniając identyczny formularz.

Różnice w wypełnieniu formularzy polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej:

1. Skreślamy P oznaczające przelew, a zostawiamy W oznaczające wpłatę,

2. Zamiast nr rachunku zleceniodawcy wpisujemy kwotę słownie.

Zobaczcie jak powinien być prawidłowo wypełniony formularz wpłaty.

 

Czy wiesz jakie są różnice między przelewem a wpłatą gotówkową?

Dokonując wpłaty gotówkowej musimy idąc do banku zabrać ze sobą odpowiednią kwotę pieniędzy.

Aby dokonać przelewu bezgotówkowego trzeba najpierw mieć założone konto osobiste w dowolnym banku. Przelew jest formą obrotu bezgotówkowego, to znaczy bez posługiwania się banknotami.  Kiedy bank dokonuje przelewu z konta osobistego na konto jakiejś instytucji, opłacając w ten sposób rachunek, to w języku bankowym nazywa się to operacją.

Powrót