Powrót

Jak wypełnić czek?

 

Czek to pisemne zlecenie posiadacza rachunku dla banku, wystawione na specjalnym numerowanym formularzu.

Popatrzcie, u dołu z lewej strony jest jego kolejny numer. Wystawca poleca bankowi wypłacenie osobie wskazanej określonej sumy pieniędzy.

Czek jest ważny 10 dni od daty jego wystawienia, dlatego bardzo ważna jest data napisana na czeku. W czasie wypisywania daty zwróćcie uwagę na konieczność zapisania słownie nazwy miesiąca.

Kwota jest na czeku napisana jest dwa razy, raz słownie, a drugi raz cyframi, co pozwala uniknąć błędów, polegających na wypłaceniu nie tej co trzeba kwoty.

 

Zobacz jak wygląda nie wypełniony jeszcze czek.

Powrót